Proiect Leonardo da Vinci, o nouă oportunitate de dezvoltare profesională pentru elevii‎ Liceului Bănățean Oțelu Roșu, elevi de la învățămăntul profesional și tehnic

10.07.2013 19:27
Elevii Liceului Bănățean Oțelu Roșu - de la filiera tehnologică - au derulat în perioada 6.05.2013 -‎‎26.05.2013, un proiect de mobilitate Leonardo da Vinci, intitulat: "Pregătirea practică la standarde ‎europene pentru dezvoltarea de noi competențe profesionale necesare pe piața muncii", în parteneriat ‎cu : CENTRUL DE INSTRUIRE PEROFESIONALA ZAW - Leipzig GmbH din Germania. Pe parcursul a trei ‎săptămâni, 16 elevi din clasa a X-a - pregătire de bază : mecanică de motoare, au desfășurat activități ‎practice care au avut ca scop formarea de compentențe specifice locului de muncă într-un mediu ‎profesional  de pe piața europeană a muncii precum și formarea de competențe lingvistice și ‎interculturale prin cunoașterea directă a culturii și civilizației germane avănd posibilitatea de a comunica ‎într-o limbă de circulație internațională. Rezultatele obținute au vizat: dezvoltarea profesională a ‎elevilor, imbunătățirea abilităților de a comunica și lucra în echipă, competitivitatea tinerilor pe piața ‎europeană a muncii, însușirea unor exemple de bună practică pentru dezvoltarea spiritului ‎antreprenorial și cunoașterea directă a vieții sociale și culturale a poporului german .‎
Acesta este al patrulea proiect de mobilitate Leonardo da Vinci ( LLP-LdV-IVT) derulat de Liceul ‎Bănățean Oțelu Roșu in ultimii trei ani, proiect coordonat de d-na prof. Chelbea Daniela in colaborare cu ‎cadrele didactice de la învățămăntul profesional si tehnic.‎
 
Proiectul poate fi consultat in detaliu pe pagina web a Liceului Bănățean Oțelu Roșu:
Back

Search site

© 2010 Greensphera WebDesign