Concursul Judetean RMCS al Revistei de matematica a elevilor si profesorilor din judetul Caras – Severin

03.07.2011 13:42

Prof. Lucian Dragomir - Liceul Banatean Otelu Rosu

Concursul a ajuns, în anul 2011, la a şasea ediţie şi a fost organizat, ca în fiecare an,

de Liceul Bănăţean din Oţelu Roşu ( fostul Grup şcolar industrial). Înainte de a face un

scurt istoric, cred că trebuie amintit câte ceva despre revista RMCS, cea care oferă, în

mare parte, suportul ştiinţific al competiţiei, alături de Gazeta Matematică.

Aşadar, în toamna anului 2000, ieşea de sub tipar primul număr al revistei judeţene,

din dorinţa de a oferi elevilor şi profesorilor din judeţ informaţii care nu aveau cum să

apară în publicaţiile de largă circulaţie. Colectivul de redacţie era format iniţial din 5

membri, însufleţiţi de Domnul profesor Mircea Iucu, inspector şcolar de specialitate pe

atunci. Redactarea şi conţinutul revistei s-au îmbunătăţit de la număr la număr, iar

colectivul de redacţie şi-a adăugat noi membri.

Odată cu alegerea în conducerea Filialei Caraş – Severin a Societăţii de Ştiinţe

Matematice din România a domnilor profesori Lucian Dragomir şi Ovidiu Bădescu,

revista a continuat drumul ascendent către cititori (cu micile şi inerentele minusuri); în

plus, a apărut ideea organizării unui concurs al rezolvitorilor, după modelul Concursului

Anual al Rezolvitorilor Gazetei matematice. Concursul se dorea, şi este în continuare, o

ultimă verificare înainte de etapa judeţeană a Olimpiadei de Matematică; acesta este şi

motivul pentru care este planificat într-o perioadă destul de improprie din punct de vedere

climatic. De remarcat că, în general, premianţii concursului, sunt cei care ajung să aibă

rezultate foarte bune la etapa naţională a olimpiadei.

Prin urmare, în data de 6 februarie 2006, a fost organizată la Liceul din Oţelu – Roşu,

prima ediţie a concursului. Vom insera aici materialul corespunzător apărut în numărul

15/2006 al revistei, care sperăm că este suficient de edificator:

Concursul Judeţean al Revistei de Matematică Caraş-Severin

Oţelu-Roşu 2006 – Ediţia I

prezentare de Lucian Dragomir şi Ovidiu Bădescu

1. Organizare

Concursul a fost precedat de selectarea elevilor participanţi la Oţelu-Roşu , care a constat

în corectarea soluţiilor la problemele de concurs publicate în revistă în numerele 12 , 13 şi 14 de

către profesorul Lucian Dragomir ; au fost admişi elevii cu punctajul mai mare de 60 de puncte

şi astfel au participat 61 de elevi ( deşi au fost calificaţi mai mulţi !! ). Concursul a avut loc în

data de 4.02.2006 şi a fost găzduit de Grupul Şcolar din Oţelu-Roşu ; mulţumim şi pe această

cale organizatorilor, în special Doamnelor Directoare Rozina Ghiorghioni şi Daniela Chelbea ,

profesorilor de matematică , tuturor cadrelor didactice ale şcolii gazdă care au depus eforturi

deosebite pentru a transforma acest concurs într-un eveniment deosebit de reuşit . Deschiderea a

avut loc la ora 9,30 , concursul s-a desfăşurat între orele 10 – 13 , a urmat corectura şi , la ora

17 , mult aşteptata festivitate de premiere .

2. Sponsori , alte activităţi

Costul mesei de prânz , de altfel foarte bună , a fost suportat de Consiliul Local şi

Primăria oraşului gazdă. În timp ce lucrările elevilor erau evaluate , aceştia au putut vizita

Muzeul de Geografie Literară al liceului , unic în ţară ( şi poate nu numai ). Toţi elevii

participanţi au primit câte o diplomă ( pentru că o meritau prin simplul fapt că au ajuns să

concureze ) , iar cei câştigători au primit şi alte diplome , precum şi premii în bani ( comparativ

cu alte concursuri de gen din ţară , premiile au fost substanţiale ) ; sumele acordate au fost de

100 RON ( premiul I ) , 80 RON ( premiul II ) , 60 RON ( premiul III ) şi 30 RON ( menţiune ) .

Fondul de premiere a fost constituit din : fonduri proprii ale Filialei ( provenite din cotizaţiile

membrilor şi din vânzarea revistei ) şi din donaţii ale unor persoane fizice apropiate

învăţamântului matematic ( mai există şi astfel de oameni ! ) : fam.Colcear , fam.Ciovican ,

fam.Unguraş , farm.Stanciu Constanţa , Dr. Faur Mariana şi , nu în ultimul rând , Domnul

Primar al oraşului Oţelu-Roşu , Iancu Simion , care a fost trup şi suflet, de la început, alături de

organizatori. În plus , premianţii clasei a IX a au primit câte o carte cu “Numere Complexe”,

oferită de Domnul Profesor Mircea Iucu , iniţiatorul Revistei noastre .

3. Profesori participanţi

Pe lângă cadrele didactice din şcoală , un număr mare de profesori de specialitate din

judeţ au participat , chiar cu drag credem , la această manifestare ( de fapt , aceştia sunt printre

puţinii totuşi care şi-au îndemnat elevii să resolve probleme din reviste pentru a avea astfel şansa

participării ; suntem convinşi , de fapt sperăm , că numărul acestora va creşte în anii ce vin ) .

La festivitatea de deschidere au participat şi : Prof.Drd.Paul Mihai Şuşoi , inspector de

matematică la ISJ Caraş-Severin , Ing.Claudiu Popescu , reprezentant al Consiliului Local

Oţelu-Roşu.

Comisia de evaluare a fost formată din următorii profesori :

Moatăr Lavinia , Dragomir Ioan-Adrian ( clasa a V a ) , Mirulescu Mariţa , Drăghici Alexandru

( clasa a VI a ) , Humiţa Dorina , Feil Heidi ( clasa a VII a ) , Mara Adriana , Dragomir Delia

( clasa a VIII a ) , Golopenţa Marius , Bădescu Ovidiu ( clasa a IX a ) , Hurduzeu Diana ,

Didraga Iacob ( clasa a X a ) , Iucu Mircea , Dragomir Lucian ( clasa a XI a ) , Buzescu

Antoanela , Stăniloiu Nicolae ( clasa a XII a ) .

4. Subiecte

Subiectele au fost selectate de profesorul Dragomir Lucian ( nu se poate să nu remarcaţi că

multe dintre probleme sunt preluate din Gazeta Matematică , revista care n-ar trebui să lipsească

de pe masa nici unui pasionat de matematică; să amintim numai că anul trecut Gazeta a

aniversat 110 ani de existenţă,iar viaţa atât de lungă i se datorează tuturor celor care au

iubit-o:elevi,studenţi, profesori ,părinţi,…) Vă propunem în continuare să vă încercaţi puterile cu

toţii .....

Evident, urmau enunţurile problemelor din concurs. ( mult mai multe

informaţii,legate de subiecte, de sponzori, de rezultate, se pot găsi la adresa

www.neutrino.ro).

Au urmat apoi, în fiecare an, ediţiile II – VI , organizate de acelaşi liceu ( Oţelu – Roşu ), cu

sprijinul nemijlocit al conducerii şcolii gazdă, al Primăriei oraşului, al Domnului primar Iancu

Simion – Simi ; organizarea efectivă, la care s-a adăugat, an de an, selectarea subiectelor, a fost

asigurată de profesorii Lucian Dragomir ( preşedintele comisiei de concurs), Ovidiu Bădescu

( omul nr.1 din umbră – diplome, foi de concurs, fotografii, filmări,etc), Mihai Monea

( Deva, profesor sfătuitor, cu bune şi utile sfaturi, sugestii, idei, pentru elaborarea

subiectelor) ; la aceştia trebuie să adăugăm Doamnele Profesoare Adriana Dragomir şi

Iulia Cecon, Domnului Profesor Ion Cubin, pentru tot ce au făcut şi, aparent, e mai puţin

vizibil. Evident, nu putem uita toate cadrele didactice care în fiecare an, fără a fi dascăli

de matematică, au înţeles că ajutorul lor este unul dat copiilor capabili de performanţă şi

care vor face poate mai mult şi mai bine pentru viitorul judeţului şi ţării noastre. Le

mulţumim şi pe această cale tuturor acestor voluntari.

Mai cred că trebuie subliniat faptul că participarea s-a extins numeric, an de an, şi

pentru că s-a ajuns la organizarea concursului pentru elevi din ce în ce mai mici. Le a

şasea ediţie, cea din 2011, au participat elevi din clasele I – XII !!!. Cel mai dificil e să

elaborezi subiecte pe măsură pentru toate vârstele...

Este poate acum rândul statisticilor şi al rezultatelor:

 

Back

Search site

© 2010 Greensphera WebDesign